Ban Chấp Hành THVT Hải Ngoại xin thành thật chia buồn cùng Cô Nguyễn Thanh Lệ, Cô Nguyễn Thanh Hồng và Thầy Vũ Khắc Tỉnh cùng toàn thể gia quyến.
Ngày 05 tháng 03 năm 2017
 PHÂN ƯU
 
 
Ban Chấp Hành THVT Hải Ngoại vừa nhận được tin buồn là Thân Mẫu của Cô Nguyễn Thanh Lệ [ CHS/THVT ],  Cô Nguyễn Thanh Hồng [CHS/THVT] và cũng là Nhạc mẫu của Thầy Vũ Khắc Tỉnh là:
 
Cụ Bà NGUYỄN THÁI SƠN
 
và cũng là Phu nhân cũa Cụ Ông Nguyễn Thái Sơn [ đã qua đời] Cựu Trưởng Ty Tiểu Học Vũng Tàu.
Vừa qua đời ngày 28 tháng 2 năm 2017 tại 
Adrlaide, SOUTH AUSTRALIA
 
Ban Chấp Hành THVT Hải Ngoại xin thành thật chia buồn cùng Cô Nguyễn Thanh Lệ, Cô Nguyễn Thanh Hồng và Thầy Vũ Khắc Tỉnh cùng toàn thể gia quyến.
 
Ban Chấp Hành THVT Hải Ngoại xin cầu nguyện hương linh Cụ Bà NGUYỄN THÁI SƠN sớm tiêu diêu về miền cực lạc.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
Ban Chấp Hành THVT Hải Ngoại
banchaphanhthvthaingoai@yahoo.com
Trang Chủ | Sinh Hoạt | Quỹ Hội | Thông Tin | Chia Vui | Sẻ Buồn | Hình Ảnh | Thông tin | BCH | Liên Lạc
Nội dung và Hình Ảnh thuộc bản quyền THVTHN 2008.
NovaItech hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung và hình ảnh của khách hàng đăng trong website.
Vũng tàu mến thương

Mái trường THVT
Cập nhật 5/3/2008 bởi abc.

Chat Online
Số người đã đến thăm
mod_vvisit_counterTất cả516632